Home > Qũy khuyến học > Tìm hiểu quỹ khuyến học là gì và hoạt động của quỹ khuyến học Việt Nam

Tìm hiểu quỹ khuyến học là gì và hoạt động của quỹ khuyến học Việt Nam

Quỹ khuyến học là gì và mục đích của quỹ này như thế nào? Đây là câu hỏi hiện nay đang được rất nhiều bạn quan tâm. Hãy đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây các bạn nhé.

Quỹ khuyến học là gì?

Quỹ khuyến học là các quỹ do tổ chức, cá nhân thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích và giúp đỡ về tài chính cho người học, góp phần vào việc phát triển giáo dục.

Quỹ khuyến học Việt Nam

quỹ khuyến học là gì Quỹ khuyến học là gì

Quỹ được thành lập theo Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Quỹ Khuyến học Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước không vì mục đích lợi nhuận, nhằm tài trợ cho các hoạt động giáo dục đào tạo, khuyến khích dạy tốt học tốt.

****Tham khảo thêm: Tìm câu trả lời từ thiện để làm gì và ý nghĩa của hoạt động này

Quỹ Khuyến học được hình thành và phát triển từ các nguồn nào?

Quỹ được phát triển dựa trên các nguồn sau:

 • Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kể cả tài trợ theo địa chỉ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện mục tiêu khuyến học.
 • Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các đơn vị trực thuộc Hội.
 • Thu lãi từ tài khoản Quỹ mở tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học.
 • Thu từ sự đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.

Quỹ Khuyến học được sử dụng vào các mục đích gì?

Quỹ được sử dụng vào các mục đích sau:

 • Tài trợ cho các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục hoặc theo địa chỉ chỉ định của các tổ chức, cá nhân tài trợ.
 • Trợ giúp các hoạt động giáo dục tại các địa bàn có khó khăn đặc biệt.
 • Trợ giúp học sinh nghèo vượt khó, đạt kết quả xuất sắc  cũng như có năng khiếu đặc biệt trong học tập.
 • Chi giải thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
 • Tài trợ cho việc xây dựng cơ sở giáo dục dân lập có chất lượng cao, chú trọng phương thức vừa học vừa làm.
 • Hỗ trợ thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh học giỏi của các trường sư phạm gặp khó khăn đặc biệt trong sinh hoạt.

Các quy định về việc thu chi của quỹ

quỹ khuyến học là gì

Quỹ khuyến học là gì

 • Quỹ sẽ chi với mức cao nhất không quá 5% tổng số thu của Quỹ cho hoạt động quản lý Quỹ theo các định mức chi do Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng.
 • Việc sử dụng quỹ sẽ theo quyết định của Giám đốc, trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua.
 • Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban quản lý quỹ.
 • Hội đồng quản trị phải ban hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ, xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.
 • Quỹ Khuyến học mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ.
 • Quỹ có trách nhiệm mở sổ sách kế toán theo dõi riêng việc sử dụng các khoản tài trợ có mục đích.
 • Hàng năm quỹ phải công bố công khai tình hình huy động và sử dụng quỹ các tổ chức và cá nhân đã tham gia tài trợ cho quỹ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
 • Trường hợp quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các sáng lập viên mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các nguyên tắc kế toán, tài chính theo Điều lệ Quỹ khuyến học.

Như vậy với những thông tin trên đây bạn đã biết được quỹ khuyến học là gì và quỹ khuyến học Việt Nam được quản lý và hoạt động như thế nào rồi chứ. Hy vọng bài viết có thể giúp ích được cho các bạn.