Home > Tấm lòng vàng
Làm từ thiện vì thương người, vì tâm và vì nhân

Từ thiện là gì? Ý nghĩa cao đẹp của hành động từ thiện xuất phát từ tâm

Từ thiện là gì? Là lòng thương người, cưu mang giúp đỡ người khác xuất phát từ chính tâm của mình, mà không phải là sự thương hại hay bố thí, ban ơn cho kẻ yếu. Từ thiện là gì? Cắt nghĩa đen và nghĩa thường dùng cụm từ "từ thiện"

Read More